sikh-dating-de visitors

 • sikh-dating-de visitors

  Ang mga sirkumstansya pong ito ang nag-bigay sa similar ng panibagong pag-asa na ako makaka-balik sa iglesia ( music )

  Ang mga sirkumstansya pong ito ang nag-bigay sa similar ng panibagong pag-asa na ako makaka-balik sa iglesia ( music )

  .daan-daang milyon eh, at ah in noon sa samahan nayan na Ang Dating Daan naite-texto nya’ yan’ na hindi na nya’ mababayaran iyan eh at ah aabutin na iyan ng araw ng pag-huhukom. At may mga pag-kakataon nga na kapag Lunes, Martes, Miyerkules ay nandoon ako sa mismong opisina nya’ at nandon din iyong mga naniningil ng utang at hinahabol nya’ na mapondohan iyong mga cheque nya’. Madalas ko po syang’ makitang ano eh nagagalit ah…nambubulyaw at ah hindi nya’ malaman kung paano tugunan yuong pananagutan na dapat nyang’ bayaran ( music )

  aˆ?Napansin ko nitong huli sinabi nya’ na ang aral daw ng INC tungkol doon sa isang taong bago eh ang Dios daw iyon at tsaka mga tao, dito napansin ko na hindi talaga akay ng mabuting budhi iyong kanyang pag-tuturo sapagkat alam na alam ko na hindi naman talaga ganon ang aral ng INC eh, ipina-aangkin nya’ sa INC ang isang aral na hindi naman talagang aral ng INC, ang aral ng INC riyan sapagkat itinuro ko, alam na alam ko iyan dinuktrina ko iyan, ang bumubuo po sa isang taong bago ay ang panginoong Jesu-Cristo bilang ulo at ang iglesia bilang ano katawan nya’. Meron pong mga pang-yayari na sinasampalatayanan ko na nakapag-udyok sa akin con el fin de mag-karoon muli ng pag-asa na maka-balik sa INC. Ang isa po ay meron po kasi akong ka-iskwelang Ministro sa INC, itong ah…kaibigan ko itong Ministro ay pinag-tyagaan nya’ akong kausapin yun’ eh napakalaking bagay sa similar, sapagkat bakit ako ipagmamalasakit nung’ kasama kong Ministro kung ah kung hindi totoo talaga iyong kanyang pag-mamahal sa similar na ako’y mabalik sa aking tungkulin. Ang isa pa po iyon nga yuong pag-sasalita nung aking mga kapatid na sinabi nila na alam ko naman na ang INC ang totoo at pinayuhan ko pa nga po sila na mamalagi sa iglesia, mamalagi sa pagkakilala sa sugo at saka sa kahalalan ng iglesia, sinabi ko talaga wag’ silang hihiwalay sa iglesia. Alam po ninyo nung’ marinig ko po iyon sa television ay hindi ko ho maipaliwanag iyong aking naging damdamin sapagkat totoo lahat naman talaga iyon ( music )

  Comments Off on Ang mga sirkumstansya pong ito ang nag-bigay sa similar ng panibagong pag-asa na ako makaka-balik sa iglesia ( music )